Đặt lịch khám

LỊCH KHÁM BS LÊ THỊ HIẾU:
 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 16h30-20h00
- Thứ bảy: 7h30-12h30 (có làm hồ sơ sinh và tiểu đường thai kì)
- Chủ nhật: 13h30-19h00 (có làm hồ sơ sinh)

Lưu ý trước khi đặt lịch:
- CHỤP lại màn hình thông báo sau khi đặt lịch và đến đúng giờ đã đặt.
Đặt lịch trước VÀI NGÀY, nếu sát ngày, sát giờ khám mới đặt thì chỉ còn số khám muộn hoặc kín lịch
- Chỉ đặt được các khung giờ trống, các khung giờ đã có người đặt rồi sẽ không đặt được nữa (dòng chữ mờ).
- Không đặt nhiều lịch trong một ngày, nếu AC muốn đổi lịch khám, hủy lịch khám, AC vui lòng nhắn đến zalo hotline 0947489111.  
- Nếu đặt nhiều lịch Phòng khám sẽ XÓA và chỉ để lại một lịch. 

Phòng khám xin cảm ơn.
Đặt lịch khám
Bác sĩ khám: Lê Thị Hiếu