Các loại siêu âm thai

Các loại siêu âm thai

Siêu âm thai gồm nhiều loại hay mode,
Mode 2D là mode siêu âm truyền thống, em bé được nhìn thấy trên một mặt cắt ngang, hình ảnh không có chiều sâu và chỉ gồm màu đen, trắng và các sắc thái của màu xám ở giữa đen và trắng. Tùy theo cài đặt của máy mà màu đen trắng có thể là đen vàng hoặc đen xanh hoặc các màu khác.
Mode 3D là hình ảnh do máy siêu âm kết hợp nhiều lát 2D cắt để tạo ra một hình ảnh có chiều sâu.
Mode 4D là mode 3D nhưng có thêm trục thời gian. Cùng cơ chế nhưng mode 3D là 1 hình ảnh còn mode 4D là video thể hiện các cử động của thai trực tiếp trên màng hình.