Siêu âm 5D là gì?

Siêu âm 5D là gì?
Siêu âm mode 5D, hay còn gọi là mode HD and HD Live là một khái niệm thương mại do một số công ty sản xuất máy siêu âm và phòng khám thai tạo ra cho mục đích quảng cáo. Về mặt kỹ thuật, siêu âm 5D không khác gì siêu âm 4D, không có 1 trục nào được thêm vào siêu âm 5D so với 4D. Hình ảnh của siêu âm 4D được xử lý bằng một số kỹ thuật để rõ nét hơn và được gọi là siêu âm 5D. Vì vậy siêu âm 5D không phải là một kỹ thuật cao hơn và không có giá trị gì hơn các loại siêu âm khác trong việc phát hiện bất thường thai nhi sớm.